Rødstjert er en af vores meget smukke fugle. Den er efterhånden en ret almindelig ynglefugl i Danmark. Hannen ses ofte siddende højt eller yderligt på en gren, hvorfra den kaster sig ud efter flyvende insekter. Ganske som fluesnapperne, som den er nært beslægtet med.

Her ses en han, med sine markante farver. Hunnen er mere diskret farvet.