Den Lille Lappedykker ynglede overraskende i en af de små søer i Jægersborg Dyrehave i sæson 2018. Den er normalt ganske sky, men her lod den til at være upåvirket af trafik tæt på vandhullet. Her ses den svømme rundt mellem blomstrende Vand-Ranunkel