Natuglen yngler flere steder i Dyrehavens gamle træer. Om dagen sidder den ofte helt skjult i sit hule træ, men kan som her også ind imellem ses med hovedet oppe fra hullet. Ganske tit ses den sovende on dagen med lukkede øjne. Men med lidt tålmodighed kan den også observeres med åbne øjne, når der er et eller andet, der kræver dens opmærksomhed.