Klippe-Ærenpris er en meget smuk fjeldplante i det norske fjeld. Denne er set i en sidedal på vej op mod Dovrefjell på en vandretur i Norge i juli 2008.

Klippe-Ærenpris =Veronica fruticans = Bergveronica (Norsk)