Der findes flere ynglepar af Rødrygget Tornskade på Harrild Hede. De kommer relativt sent til landet. De viste her er set den 29. maj og er måske lige ankommet.