Lidt udenfor Andenes på Andøya nord for Lofoten findes en lille sø, Kleivvatnet, med en fin bestand af Nordisk Lappedykker. Her i starten af juni 2020 så jeg flere ynglepar. 1 par på rede og de øvrige ganske territoriehævdende.

Enkelte af fuglene var ganske tillidsfulde og kom relativt tæt på.

Nordisk Lappedykker yngler kun meget sjældent i DK, men ses af og til som trækgæster eller overvintrende – dog oftest i den noget kedeligere grå vinterdragt.