Tæt på Troldeslugten ved Hald Sø ynglede i hvert fald 2 par Natugler her i 2023. Ungerne var lige udfløjet fra reden/kassen her i begyndelsen af maj. Ungerne flyver på dette tidspunkt endnu dårligt og sidder ofte helt stille og sover på nogle grene tæt på reden, mens de voksne ugler vogter over dem på på træer tæt på og ind imellem flyver hen til ungerne med mad.