I den tidlige vinter november-december 2019 var vi i Herning så heldige at have besøg af 4 Kohejrer, der normalt ses ganske mange kilometre syd for os.

Hejrene blev her i en tid, men blev færre og færre og til sidst så vi blot en enkelt Hejre længere nord på en mark ved Frederiks syd for Viborg.