Jeg havde i marts og april lejlighed til at følge et par Isfugle, der holdt til ved Troldeslugten bag Niels Bugges Kro ved Hald Sø. Der var ikke meget lys i slugten, men det blev til ganske mange billeder alligevel.

Klik på billederne for at se dem i større format