En Ilder havde vovet sig ud på isen en frostklar dag ved Gødstrup Sø i december 2022.