Da Høgeuglen gæstede Kongelunden i vinteren 2016/17 var den en meget afholdt gæst, der dagligt i flere måneder blev besøgt af ganske mange mennesker, der dog ikke formåede at skræmme den eller dens føde væk.