Trollfjorden er en snæver fjord på østsiden af Lofoten, hvor der findes en fin bestand af fouragerende Havørne. Fra byen Svolvær arrangeres der sejlture ind i fjorden, med gode muligheder for at komme tæt på ørnene.

Det viste sig at man kunne komme endog meget tæt på ørnene. Faktisk var min 600mm optik ofte for svær at “fange” fuglene med. Men det blev dog til nogle enkelte udmærkede skud. Bl.a. flere, hvor ørnen flyver ind foran et lille vandfald.