På en vandretur fra Abisko i sommeren 2009 sydpå langs Kungsleden stødte jeg på disse Engblommer, der efterhånden er sjældne i DK, men trives i fjeldene.