Brun Pletvinge findes på flere jyske lokaliteter, men er talrig her på Addit Hede – et stort blandet område med både skov, enge og moser lidt syd for Gl. Ry i det midtjyske højland.