Blå Kærhøg er en af vores fine vinterfugle. Ofte ses kun hunner og ungfugle i engene. Den blågrå han fouragere mere på tørre marker.