Bairdsryle ses kun meget sjældent som trækgæst i Danmark, men denne september havde den fundet vej til Værnengene og stillede trofast op til fotografering til almindelig begejstring for de mange fotografer, der også havde fundet vej til stedet.

Bairdsryle yngler normalt i det nordligste Canada og Alaska samt i den norsøstlige del af Sibirien og overvintrer i den sydvestlige del af Sydamerika.