En periode med kraftig sydøstenvind havde bragt flere unge Aftenfalte til engene syd for Skjern. De smukke fugle lever primært af guldsmede, som de fanger og ofte også spiser mens de er på vingerne.