Eftersommeren 2019 var et godt år at se unge Aftenfalke i Danmark. Disse billeder er taget den 23. september, hvor to unge Aftenfalke i noget tid havde slået sig ned på en stubmark tæt på Skjern Enge.

Aftenfalken er ret tillidsfuld og til at komme nogenlunde tæt på uden at den skræmmes væk.

Kun ganske få Aftenfalke yngler i Danmark, men i “gode” år ses mange juvenile fugle i eftersommeren på deres vej sydpå fra de nordligere ynglepladser.